Newsletter

Zapisz się na newsletter

Kontakt

Hotel Mat's

ul. Bułgarska 115, Poznań

Dział marketingu

 

* POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szanowni Państwo,

 

w dniu 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (2016/78) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. W związku z tym przygotowaliśmy dla Państwa niezbędne informacje, w jaki sposób Państwa dane będą przetwarzane po 25 maja 2018 r.

Możecie Państwo zapoznać się z nimi poniżej.

 

§1.

Administratorem danych osobowych Gości Hotelu Mat's w Poznaniu jest Hotel Mat's Mateusz Skrzypczak z siedzibą przy ulicy Bułgarskiej 115, 60-378 Poznań, wpisany do centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej o numerze NIP 779-000-63-01.

 

§2.

Celem, dla których Hotel Mat's przetwarza dane osobowe jest zawarcie i realizacja umowy dot. świadczenia usług hotelowych, konferencyjnych oraz gastronomicznych.

Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez Hotel MAT'S jest

   1. dochodzenie ewentualnych roszczeń w związku z poniesioną przez Hotel szkodą wyrządzoną przez Gościa lub obrona przed roszczeniami Gościa w stosunku do Hotelu MAT'S

   2. udokumentowanie wykonania usługi do celów podatkowych

   3. zapewnienie najwyższej jakości usług dla Gości hotelu MAT'S.

W przypadku gdy gość wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, Hotel MAT'S przetwarza dane osobowe w tym celu tzn. w celu kierowania do Gościa informacji marketingowych o swoich produktach i usługach.

Jednocześnie Hotel przetwarza dane osobowe gości gromadzone przez monitoring hotelowy w celu zapewnienia bezpieczeństwa Gościom hotelowym i innym osobom przebywającym na terenie Hotelu MAT'S.

 

§3.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa pozyskanych przez Hotel jest umowa o świadczenie usług hotelarskich. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa wykorzystywanych w celach marketingowych jest zgoda gościa. Hotel informuje, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa przez monitoring jest ochrona jego żywotnych interesów oraz ochrona żywotnych interesów innych osób fizycznych, jak również usprawiedliwiony cel administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa dla zapewnienia najwyższej jakości usług dla gości hotelowych jest usprawiedliwiony cel administratora.

§4.

W Hotelu MAT'S prowadzony jest monitoring w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku oraz ochrony osób i mienia. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest Hotel MAT'S Mateusz Skrzypczak, ul. Bułgarska 115 60-378 Poznań. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: +48 61 868-78-31 lub 606 643 831 lub kierując pytanie na adres mailowy: biuro@hotelmtas.pl.

 

§5.

Hotel przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

   1. firmom świadczącym usługi wsparcia IT hotelu oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne

   2. firmom transportowym i taksówkarskim w sytuacji zamówienia przez Gościa transportu lub przesyłki kurierskiej,

   3. firmom (kancelariom) prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego,

   4. Urzędowi skarbowemu

 

§6.

Dane osobowe:

   1. pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług hotelarskich będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Hotelu lub gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później,

   2. pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności zgody na cele marketingowe,

   3. pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 30 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.

 

§7.

Każdy Gość ma prawo dostępu do własnych danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Hotelu.

Hotel udostępnia adres biuro@hotelmats.pl za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.

§8.

Każdy Gość ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

 

§9.

Hotel nie zamierza przekazywać danych osobowych poza obszar EOG.

 

§10.

Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail jest wymogiem zawarcia umowy o usługi hotelarskiej. Brak podania danych osobowych uniemożliwi hotelowi zwarcie umowy o usługi hotelarskie.

 

§11.

Hotel nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.

 

 

 

DYREKCJA HOTELU MAT'S

 

Formularz kontaktowy

* Pola wymagane

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij